Czy Ministerstwo powróci do rozmów o projekcie Solidarności wynagrodzenia nauczycieli? Czytaj więcej ..

Obrady Prezydium, spotkanie z Ministrem Edukacji.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 12 czerwca 2023 r.

12 czerwca br. w godzinach popołudniowych Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania spotkało się z Ministrem Edukacji i Nauki, Przemysławem Czarnkiem.

W spotkaniu uczestniczyli: Waldemar Jakubowski, Izabela Lorenz-Sikorska, Lesław Ordon, Marcin Podlewski, Wiesława Stec, Danuta Utrata, Krzysztof Wojciechowski i Janusz Wolniak.

Przewodniczący KSOiW, Waldemar Jakubowski, przedstawił członków Prezydium KSOiW oraz wręczył stanowiska i uchwały Walnego Zebrania Delegatów KSOiW. Podkreślił, że w przekazanych stanowiskach delegaci wskazali na problemy, które wymagają podjęcia działań strony rządowej we współpracy ze związkami zawodowymi. Strona związkowa przedstawiła również propozycje zasad i trybu współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Strony ustaliły, że możliwy jest powrót do negocjacji pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Izabela Lorenz-Sikorska

Sekretarz KSOiW

Categories

Get latest news delivered daily!

We will send you breaking news right to your inbox
Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information