NSZZ "Solidarność"

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników.

Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej, komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.

Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Zorganizowani w naszym Związku pracownicy różnych zawodów, razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowanie czy wyższe płace. Razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:

– rzadziej naruszane są prawa pracowników,
– rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń.
Organizowanie się i wspólne działanie na rzecz lepszych warunków pracy i płac to jedyny sposób na pracodawców, którzy mając przewagę nad pracownikami, często jej nadużywają.

NSZZ „Solidarność” oferuje swoim członkom profesjonalizm i doświadczenie. Jesteśmy najlepszym głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Dołącz do nas!

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania to największa sekcja w Związku.

Reprezentujemy nauczycieli przed wszystkimi władzami. 

Na szczeblu ogólnopolskim – walczymy o płace i warunki pracy polskich nauczycieli.

Bierzemy udział w negocjacjach, współtworzymy i opiniujemy wszelkie dokumenty oraz ustawy dotyczące oświaty. 

Jesteśmy jedną ze stron Dialogu Społecznego.

Na poziomie lokalnym – negocjujemy dodatki, premie, dodatki motywacyjne dla pracowników administracji i obsługi, nagrody menadżerskie.

Oceniamy przepisy.

Bierzemy udział w awansach nauczycieli i komisjach konkursowych dla kadry kierowniczej szkół.

Prowadzimy  badania, publikuj książki, gazety, czasopisma.

Organizujemy konferencje, seminaria.

Prowadzimy specjalistyczne kursy i programy w szkołach (Instytut Doskonalenia Nauczycieli “Solidarność”).

Jako związek (a nie partia polityczna) reprezentujemy naszych członków, jesteśmy ich „rzecznikiem”!

Już ponad 300 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową.Od 5 lat posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ „Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać należy w pierwszej kolejności wyrobić legitymację elektroniczną, w tym celu trzeba zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej.

Wniosek należy wypełnić, podpisać i przekazać do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.

WNIOSEK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której, członkowie Związku, mogą za tzw. symboliczną złotówkę wyrobić na wybranych Stacjach Orlen Kartę Rabatową. Dzięki niej uzyskają rabat na wszystkich Stacjach Orlen i Bliska przy zakupie paliw i artykułów w Stop Cafe. Poniżej procedura i warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z rabatów:

Każda z osób pragnąca otrzymać kartę rabatową musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji.
Osoby, które wyrażą chęć posiadania karty rabatowej ORLEN, muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji paliw, aby odebrać kartę rabatową.
Szczegółowy wykaz stacji dedykowanych można uzyskać w macierzystym Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”.

Karta informacyjna                    Ulotka

 

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać?
• zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
• właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
• zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
• z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?
• PZU Auto: AC, OC, NNW Max
• PZU Dom
• PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
• PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
• PZU Wojażer
Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze. Również PEKAO SA przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, możliwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips.
Szczegółowa oferta.

Wypoczywaj tak jak lubisz w Jarnołtówku, Spale, Zakopanem i bukowinie tatrzańskiej. Na wypoczynek zapraszamy do ośrodków spółki DOMS!

1. Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „Hyrny” w Zakopanem
www.hyrny.pl
2. Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „Ziemowit” w Jarnołtówku
www.osrodekziemowit.pl
3. OŚRODEK KONFERENCYJNO – WYPOCZYNKOWY „SAVOY” W SPALE
www.savoy.com.pl
4. WILLA SIENKIEWICZÓWKA W ZAKOPANEM

HYMN SOLIDARNOŚCI

SZTANDAR KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information