BŁ. NATALIA TUŁASIEWICZ

Informacja eKAI.

Urodziła się w 1906 r. w Rzeszowie, mieszkała następnie w Kętach i Krakowie. W 1921 r. jej rodzina przeniosła się do Poznania. W okresie międzywojennym Natalia uczyła języka polskiego w poznańskich szkołach: św. Kazimierza i gimnazjum urszulańskim. Po wybuchu wojny została wysiedlona wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Pracowała w tajnym nauczaniu w Krakowie organizowanym przez siostry urszulanki w prywatnych domach oraz jako nauczyciel wyjazdowy w miejscowościach podkrakowskich.

? Dbała o to, aby czas wojny nie wyjałowił jej uczennic z poczucia piękna i dobra. Była cały czas aktywna, cały czas pogłębiająca swoją wiedzę i relację z Panem Bogiem. Wszystkie swoje talenty, a była miłośniczką literatury, muzyki, sztuki, kultury, oraz zawodowe doświadczenia nauczycielskie poświęciła temu, aby powojenne pokolenie mogło dalej tworzyć Polskę ? wyjaśniła Natalia Tułasiewicz-Wala.

W 1943 r. została zwerbowana przez Rząd Londyński jako emisariusz do misji apostolskiej z ramienia organizacji ?Zachód?. Była to misja niesienia wsparcia moralnego wśród polskich robotników przymusowo wcielanych do pracy w Rzeszy. Natalia pracowała w fabryce w konspiracji, prowadząc działalność edukacyjną i katechetyczną, uczyła języka polskiego i niemieckiego, podtrzymywała na duchu w ciężkich warunkach obozowych.

Wiosną 1944 r. została jednak zdekonspirowana przez nieostrożnego kuriera z Polski. Pół roku była więziona i brutalnie przesłuchiwana w Kolonii i Hannoverze. W ciężkim już stanie zdrowia przewieziono ją do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Zginęła w komorze gazowej prawdopodobnie w Wielki Piątek 30 marca 1945 r.

?Był to wymowny dzień, gdy Natalia oddała swoje życie Panu Jezusowi, do którego całe życie dążyła. Oddała życie w służbie bliźniemu, ale w dążeniu do miłości najwyższej, do Pana Jezusa? ? powiedziała Natalia Tułasiewicz-Wala.

Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii Tułasiewicz aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Zachowało się archiwum zapisków, pamiętników i listów przyszłej błogosławionej, które stanowi cenną dokumentację jej drogi życiowej. Było to możliwe dzięki staraniom sióstr Natalii ? Haliny i Zofii oraz kolejnym pokoleniom rodziny Tułasiewiczów.

Zdaniem Bogusławy Budy, nauczycielki, przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie, błogosławiona może stanowić dziś wielki wzór do naśladowania dla nauczycieli. Jej osoba pokazuje ogromny potencjał pedagoga, który wykonuje swój zawód z wielkim poświęceniem i w sposób twórczy, kocha swoich uczniów i swoją pracę, ale kocha też ojczyznę.

W rodzinnym mieście błogosławionej, Rzeszowie, od chwili beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, rozpoczął się kult Natalii Tułasiewicz. W kościele farnym, gdzie została ochrzczona, w trzecie czwartki miesiąca odbywają się nabożeństwa i zbierają się nauczycielskie róże różańcowe. ? Kult kwitnie i mamy nadzieję, że będzie się nadal rozwijał ? dodała Bogusława Buda. Ponadto w całym kraju odbywają się konferencje, sympozja i wystawy poświęcone popularyzacji osoby i dorobku zawodowego Natalii Tułasiewicz.

Bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zaznaczył, że postać Natalii z pewnością przemawia do współczesnych pedagogów. ? Ten dekret oddaje hołd polskim nauczycielom, to jest ich wielki dzień. Natalia Tułasiewicz niesie w sobie wielkość polskiej kultury oraz wielkość chrześcijaństwa. Znała doskonale chrześcijańską naukę, była członkiem Sodalicji Mariańskiej, czytała św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna, dyskutowała na tematy związane z pogłębianiem wiary. Jest to osobowość piękna i wielowymiarowa, każdy znajdzie w niej coś fascynującego. Przede wszystkim rozumiała życie jako służbę, ale była też kobietą nowoczesną ? mówiła, że nigdy nie zrezygnuje z filmu, teatru, spotkań literackich i wystaw. Chciała łączyć to, co tradycyjne z tym, co nowoczesne. Miała niezwykłą ciekawość świata i zawsze chciała iść do przodu ? podkreślał bp Turzyński.

****

30 marca br. w Centrum Caritas Polska w Warszawie na konferencji prasowej, Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odczytał dekret papieski ustanawiający bł. Natalię Tułasiewicz Patronką Nauczycieli Polskich. Ze strony NSZZ “Solidarność” w konferencji uczestniczyła Bogusława Buda, członek KSOiW.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information