Kolejne spotkanie przewodniczącego KSOiW z sekcjami regionalnymi.

17 listopada przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski na zaproszenie przewodniczącego Jerzego Smolińskiego wziął udział w zebraniu Rady Regionalnej sekcji Oświaty i Wychowania Mazowsze Tematem spotkania były problemy związane z wynagradzanie nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, zagrożeń związanych z edukacją włączającą, niepokojącymi zmianami cywilizacyjnymi oraz postępem w realizacji stanowisk WZD KSOiW . Przedstawił potrzebę stabilizacji zawodowej nauczycieli i szkoły jako środowiska edukacyjnego. Przewodniczący zadeklarował współpracę na zasadzie wzajemnego zaufania z przyszłym ministrem edukacji oraz innymi ministrami prowadzącymi placówki edukacyjne i wyraził nadzieję na postępy w skutecznym dialogu społecznym.

Omówił problemy w rozwoju Związku, planowane działania w najbliższym czasie. Członkowie RSOiW Mazowsze dzielili się z kolei swoimi spostrzeżeniami, refleksjami, zwracali uwagę na problemy związane z codzienną pracą nauczycieli i wychowawców. Spotkanie należy uznać za bardzo udane i potrzebne, z pewnością zatem nie będzie ostatnie.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information