Komunikat Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i OświatyNSZZ „Solidarność”

Uchwały budżetowe, wzmocnienie komunikacji i współpracy pomiędzy Sekcjami tworzącymi Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, to główne tematy poruszane podczas zebrania Rady KSNiO.
Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty obradowała 5. marca w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele:
• Krajowej Sekcji Nauki reprezentowanej przez Dominika Szczukockiego,
Bogusława Dołęgę, Marka Kisilowskiego i Marka Siwickiego;
• Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk reprezentowanej przez Piotra Lamparta;
• Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania reprezentowanej przez
Waldemara Jakubowskiego, Danutę Utratę, Wiesławę Stec, Izabelę Lorenz-Sikorską, Ewę Rocławską, Krzysztofa Wojciechowskiego, Lesława Ordona,
Marcina Podlewskiego, Tomasza Chodubskiego.
W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Marta Gocławska (KSOiW) oraz Józef Tarnawski (KSN). Marta Gocławska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSNiO.
Porządek zebrania zaproponowany przez Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty Waldemara Jakubowskiego oraz protokół z poprzedniego zebrania Rady KSNiO zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada przyjęła też do realizacji uchwały budżetowe przygotowane i przedstawione przez Skarbnika KSNiO Krzysztofa Wojciechowskiego.
Działania podejmowane przez KSOiW, KSN i KS PAN, kontakty z nowymi ministrami, zmiany proponowane w Nauce i Oświacie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Sekcjami to zagadnienia, którym członkowie Rady poświęcili sporo czasu. Podczas merytorycznej dyskusji wyłoniło się kilka propozycji współpracy pomiędzy Sekcjami, np: współorganizacja szkoleń dla członków związku zrzeszonych w Sekcjach tworzących Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty. Wola współdziałania i profesjonalna komunikacja dobrze rokują i dają nadzieję na rozwój organizacji zrzeszonych w oświacie
i szkolnictwie wyższym. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.
Izabela Lorenz-Sikorska

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information