Robocze spotkanie w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskim Solidarności.

Przewodniczący KSOiW NSZZ ?Solidarność? dr Waldemar Jakubowski wraz z częścią Prezydium (Danutą Utratą, Lesławem Ordonem i Januszem Wolniakiem) odbył roboczą wizytę w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskim Solidarności. Doszło do spotkania z przewodniczącym Regionu Dominikiem Kolorzem, do wizyty w Sekcji Regionalnej Oświaty w Katowicach oraz Komisji Międzyzakładowej w Bytomiu. 

Ponadto Przewodniczący i członkowie Prezydium oddali hołd przed Pomnikiem poległych górników KWK ?Wujek? oraz mieli możliwość zwiedzenie multimedialnej wystawy poświęconej strajkowi i pacyfikacji kopalni Wujek w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information