Spotkanie w Regionie Konińskim

Dyskusja nt. sytuacji w oświacie i oczekiwań członków oświatowej „Solidarności” z Regionu Konińskiego oraz ocena działań i propozycji KSOiW to główne zagadnienia spotkania zainicjowanego przez Przewodniczącego Regionu Konińskiego Artura Skieresza.

              19 marca 2024 r. w siedzibie Regionu Konińskiego odbyło się spotkanie Członków Prezydium KSOiW: Waldemara Jakubowskiego, Krzysztofa Wojciechowskiego i Izabeli Lorenz-Sikorskiej z przewodniczącym Regionu Konińskiego i przedstawicielami organizacji oświatowych z Koła, Turku, Słupcy i Konina.

Przewodniczący Waldemar Jakubowski poinformował o działaniach KSOiW m.in publikowanie e-przeglądu oświatowego, kwartalnika „Edukacja Narodowa”,  organizacji szkoleń  online oraz o spotkaniach  i współpracy z MEN. Zachęcał do włączania się w działanie KSOiW poprzez udział w pracach zespołów oraz aktywność w mediach społecznościowych promujących działania „Solidarności”  oświatowej. Zachęcał do udziału w konferencji nt zdrowia psychicznego nauczycieli, która odbędzie się w Lublinie.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili zmiany, jakie zaszły w KSOiW w ciągu dziesięciu miesięcy. Zgłaszali problemy i propozycje rozwiązań dot. wynagrodzeń, godności nauczyciela, praw i obowiązków uczniów i rodziców, biurokracji, zmian w podstawach programowych, pracy specjalistów, edukacji włączającej i jej negatywnych konsekwencji. Uczestnicy podkreślali znaczenie i rolę „Solidarności” w rozwiązywaniu problemów pracowniczych.

Waldemar Jakubowski podziękował  Przewodniczącemu Arturowi Skiereszowi za zorganizowanie spotkania,  a uczestnikom za merytoryczną dyskusję,  i wyraził chęć kontynuacji spotkań z członkami związku nt. potrzeb środowiska oświatowego.

Artur Skieresz, Waldemar Jakubowski, Izabela Lolenz- Sikorska

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information