SPOTKANIE WE WROCŁAWIU Z PRZEWODNICZĄCYM KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY

Na zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? Dolny Śląsk przyjechał nowy przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski.

Nowy szef oświaty spotkał się wraz z przewodniczącą Danutą Utratą i z szefem dolnośląskiej Solidarności Kazimierzem Kimso.

Podczas zebrania Rady przewodniczący Jakubowski przedstawił wizję pracy Krajowej Sekcji Oświaty, omówił powołanie zespołów roboczych (finansów, pragmatyki, informacji i promocji, rozwoju Związku, prawa). Poinformował też Radę o spotkaniu Prezydium KSOiW z ministrem Przemysławem Czarnkiem (szczegóły w Komunikacie Sekcji ? poniżej).

Przewodniczący zadeklarował cykliczne spotkanie ze wszystkimi Sekcjami Oświaty w kraju. Dolny Śląsk jest pierwszym regionem, który odwiedził.

Podczas zebrania omówiono też przygotowania do udziału w 86. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców w Częstochowie 1-2 lipca br.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information