Ważne problemy nauczycieli: spotkanie z Ministrem.

Podwyżki wynagrodzeń, ZFŚS ? obliczanie zwiększonej kwoty świadczenia urlopowego, rekompensata za utratę praw nabytych, odpowiedź na apele i stanowiska WZD to główne tematy poruszane podczas roboczego spotkania KSOiW i MEiN.

22 sierpnia 2023 r. Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki Dominik Szczukocki spotkali się z ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem oraz jego zastępcą Dariuszem Piontkowskim. W spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jakubowski, Danuta Utrata, Wiesława Stec, Lesław Ordon, Krzysztof Wojciechowski i Izabela Lorenz-Sikorska.

Spotkanie miało charakter roboczy, trwało blisko 4 godziny, omawiane były tematy dotyczące:

  • podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – propozycja prezydium KSOiW 30 % od września 2023 r. – propozycja MEiN 25% od stycznia 2024 r.
  • zwiększenie subwencji oświatowej,
  • analizy prawno-finansowej stanowisk i apeli WZD oraz możliwości ich realizacji.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki przekazał także stanowisko w sprawie wynagrodzeń podjęte przez Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty.

Ustalono również, że 29 sierpnia br. odbędzie się spotkanie w sprawie ograniczenia biurokracji związanej z procedurami i dokumentacją uczniów z niepełnosprawnością oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Przedstawiciele KSOiW przedstawią propozycje zmian proponowanych przez członków NSZZ ?Solidarność? pracujących w szkołach specjalnych oraz nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością w ramach edukacji włączającej. Ich przyjęcie w znaczący sposób odciążyłoby nauczycieli uczestniczących w WOPFU i IPET.

Izabela Lorenz-Sikorska

Sekretarz KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information