Wybory władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Komunikat 17-19 maja br. w Poroninie odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych dokonali oceny działalności KSOIW w mijającej kadencji oraz wybrali nowe władze.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami ustępującego przewodniczącego Ryszarda Proksy i komisji rewizyjnej. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów, już w pierwszej turze głosowania wybrany został dr Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego. Nowy przewodniczący w swojej prezentacji podkreślił konieczność poprawy komunikacji z członkami związku i szybką reakcję na problemy środowiska oświatowego oraz powołanie zespołów roboczych, w których oprócz członków Rady KSOIW uczestniczyć będą zainteresowani związkowcy. Nowe otwarcie, deklaracja współpracy i konieczność udziału w pracach KSOIW wszystkich przewodniczących sekcji regionalnych lub osób przez nich wskazanych to kolejne punkty z jego programu. Delegaci pozytywnie odpowiedzieli na apel przewodniczącego KSOIW i wszyscy przewodniczący sekcji międzyregionalnych i regionalnych, którzy wzięli udział w wyborach zostali członkami nowej Rady KSOIW.
Podjęte zostały uchwały i stanowiska m.in. w sprawie wynagrodzeń, promocji szkolnictwa specjalnego.
Delegaci wybrali Radę Sekcji Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Krajowy Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.
Gościem WZD KSOIW był Adam Lach przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego. Wybory nadzorowała przedstawicielka Krajowej Komisji Wyborczej Ewa Zydorek sekretarz KK.
(Wyniki wyborów i oraz teksty uchwał i stanowisk wkrótce na stronie internetowej i w poczcie e-mail.)

SEKRETARZ
19.05.2023
Izabela Lorenz-Sikorska

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information