XI Ogólnopolskiej Konferencji “Edukacja Przyszłości”

W dniach 20-21 marca 2024r. przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” na czele Przewodniczącą Wiesławą Stec uczestniczyli w XI Ogólnopolskiej Konferencji “Edukacja Przyszłości”, podczas której przedstawili oczekiwania NSZZ “Solidarność” wobec nowego MEN dotyczących kierunków rozwoju polskiej oświaty m.in. tematu związanego z zakresem zmian podstaw programowych, problematyki prac domowych, systemu wynagradzania nauczycieli, a także zwróciliśmy uwagę na tematykę dotyczącą wsparcia psychologicznego polskiego nauczyciela.
Konferencja skierowana była do prezydentów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w JST oraz dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych.
Najważniejszymi tematami w dyskusji były zmianami w oświacie stojące przed samorządami oraz dyrektorami szkół i przedszkoli – poruszone podczas trzech głównych ścieżek tematycznych: Zarządzanie, Finansowanie i Nauczanie. Po raz pierwszy podczas konferencji przedstawiono problematykę związaną z AI, która wkrótce w szerszym zakresie może być włączana w proces nauczania w polskiej szkole poprzez Sztuczną Inteligencję.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information