Złoty Krzyż Zasługi dla śp. mec. Bogumiła Soczyńskiego

W dniu 19 listopada 2021 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, podczas Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Złoty Krzyż Zasługi odebrała Pani Barbara Soczyńska, w imieniu śp. męża Bogumiła Soczyńskiego. O odznaczenie wystąpiła Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy wsparciu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

We wniosku pisaliśmy m. in.:

„Śp. Bogumił Soczyński (zmarł 7 lipca 2020 r.) – od 1990 r. był radcą prawnym zatrudnionym przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” a także przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Udzielał również porad prawnych w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Mec. B. Soczyński jako wybitny specjalista w dziedzinie prawa oświatowego przez dziesięciolecia wspierał oświatową „Solidarność” na różnych szczeblach, udzielając pomocy prawnej,  pisząc pisma procesowe i opinie prawne. Wniósł szereg ważnych uwag do projektów zmian prawa oświatowego – ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, wielu projektów rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bezkompromisowy w walce o obronę praw pracowniczych, wielki autorytet nie tylko dla członków „Solidarności”. Mec. B. Soczyński był też szanowany za stałość poglądów, przywiązanie do patriotyzmu”.

Możemy powiedzieć, że zadanie, a właściwie moralne zobowiązanie, wykonaliśmy.

Podziękowania za pomoc w doprowadzeniu do przyznania Odznaczenia, a były wcześniejsze zapowiedzi wystąpienia, przewodniczącemu ZRG Krzysztofowi Dośli oraz Bożenie Brauer i Annie Kocik („S” oświatowa w Gdańsku).

W imieniu Rady Sekcji,

Wojciech Książek

Wspomnienie o Mecenasie Bogumile Soczyńskim.

 Nie budzi wątpliwości, że dzień 7 lipca 2020 roku trwale zapisze się w historii środowiska oświatowej „Solidarności”. Tego dnia odszedł do wieczności wybitny prawnik, radca prawny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, autor niezliczonych opracowań i artykułów z zakresu prawa oświatowego, mentor wielu pokoleń młodych prawników, Mecenas Bogumił Soczyński. 

   Swą ogromną wiedzę i znakomity warsztat zawodowy Mecenas Soczyński z powodzeniem wykorzystywał w niemal wszystkich instancjach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1990-2020 świadczył on pomoc prawną Regionowi Gdańskiemu NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Będąc ekspertem „Solidarności”, aktywnie uczestniczył w tworzeniu wielu projektów aktów prawnych statuujących ustrój szkolny oraz pragmatykę nauczycielską. 

   Kunszt Mecenasa Bogumiła Soczyńskiego przejawiał się również w sporządzanych artykułach oraz glosach do orzeczeń sądowych, publikowanych na łamach dwutygodnika „Przegląd Oświatowy”. Mecenas sporządził ponad kilkaset takich analitycznych komentarzy, wnosząc w ten sposób znaczący wkład w rozwój literatury prawa oświatowego. Mecenas potrafił dostrzec nawet najdrobniejsze nieścisłości w systemie orzecznictwa, a swoje spostrzeżenia formułował on w sposób krytyczny i bezkompromisowy. 

   Mecenas posiadał rozliczne pasje, które rozwijał przez całe życie. Jego zainteresowania ogniskowały się wokół historii i kultury Hiszpanii. Był prawdziwym erudytą. Całymi godzinami potrafił w sposób niezwykle interesujący opowiadać o wrażeniach z licznych podróży na Półwysep Iberyjski. Mecenas Soczyński był wiernym kibicem Realu Madryt i Lechii Gdańsk. Miał w małym palcu wyniki wszystkich najważniejszych europejskich i krajowych rozgrywek pucharowych w piłce nożnej. 

  Niezwykła charyzma Mec. Bogumiła Soczyńskiego powodowała, że wobec głoszonych przez niego poglądów, żaden z jego słuchaczy nie mógł przejść obojętnie. Chociaż niektóre z nich mogły wzbudzać kontrowersje, bez wątpienia stanowiły one podstawę do pogłębionych refleksji. Co warte podkreślenia, pomimo ogromnego autorytetu i dorobku zawodowego, Mecenas Soczyński nie dystansował się wobec młodszych współpracowników. Z wielkim zainteresowaniem i wyrozumiałością wsłuchiwał się w problemy z jakimi boryka się pokolenie obecnych 20- i 30-latków. 

Mecenas Soczyński był człowiekiem ogromnie życzliwym, potrafiącym się cieszyć życiem i zeń korzystać. Pozostanie on na zawsze w pamięci swych bliskich i przyjaciół.

Tomasz Gryczan

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information