Zmiany prawne proponowane przez Minister Barbarę Nowacką wprowadzą chaos i destrukcję w polskiej edukacji.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęli dwa bardzo ważne dla polskiej oświaty stanowiska:

  1. W pierwszym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w podstawie programowej.
  2. W drugim sprzeciwiono się trybowi wycofania przedmiotu HIT,
    co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy.

Zdaniem członków Rady Sekcji niezbędna jest kontynuacja wcześniej wypracowanych i przedstawionych MEN postulatów m.in.: zmiany systemu wynagradzania, wcześniejszych emerytur, nagród jubileuszowych
i wprowadzenia urlopu na żądanie.
Zmiany proponowane przez Minister Edukacji Narodowej Barbarę Nowacką wprowadzą chaos i destrukcję w polskiej edukacji

Lesław Ordon
Wiceprzewodniczący KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information