Europejski Rok Umiejętności.

Forum ma na celu analizę najlepszych praktyk oraz wspólną refleksję nad
tym, jak edukacja dorosłych może być bardziej dostępna i efektywna,
niezależnie od wieku, umiejętności oraz indywidualnych predyspozycji,
możliwości czy potrzeb odbiorców.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information