KZD NSZZ “Solidarność”; 19-20.10.2023r.

Na XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów w Spale wśród delegatów była liczna grupa przedstawicieli oświaty na czele z przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Waldemarem Jakubowskim. KZD przyjął Stanowisko ws. podniesienia nakładów na naukę i oświatę.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information