Historia ?Solidarności? oświatowej- listopad 1980 roku.

Komunikat o uroczystościach 16 listopada 2022 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (odsłonięcie tablicy upamiętniającej strajk 7-17 listopada 1980 r., konferencja – prezentacja dwóch publikacji).

Relacja filmowa z odsłonięcia tablicy, prezentacji dwóch publikacji, Mszy Św. za uczestników strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach 7 – 17 listopada 1980 r., zapalenia zniczy na cmentarzu: 

część I – Odsłonięcie tablicy 16 listopada 2022 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim,

część II – Konferencja i wypowiedzi uczestników strajku sprzed 42. lat, prezentacja publikacji: „Listopad ’80. Rzecz o strajku ludzi oświaty oraz służby zdrowia i kultury” oraz „Niepokorni ludzie oświaty”.

część III – Msza Św. 20 listopada 2022 r. w Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku, złożenie kwiatów k. tablicy na ul. Osiek, zapalenie zniczy na cmentarzu na Srebrzysku na grobach liderów strajku oświaty: Romana Lewtaka, służby zdrowia – Aliny Pienkowskiej.

Informacja o uroczystości oraz galeria zdjęć z uroczystości (autorstwa red. Artura Górskiego)

Prezentacja (pdf) nt. strajku ludzi oświaty w listopadzie 1980 r., odsłonięcia tablicy w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, dwóch publikacji (Wojciech Książek).

Analiza postulatów strajku ludzi oświaty w 1980 r., wnioski, zmiany prawne (Wojciech Książek i Bożena Brauer).

Wykaz ludzi z oświaty – internowanych, aresztowanych w stanie wojennym.

Protokół Ustaleń 17. 11. 1980 r. – 27 stron (148 postulatów): https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/S4.5-Historia-Strajk-1980-Protok%C3%B3%C5%82-Ustale%C5%84-17.-11.-1980-r.-27-stron.pdf

Publikacja: „Niepokorni nauczyciele (Piotr Wasilewski i Ewa Muża). 40 lat oświatowej Solidarności Ziemi Puckiej”: https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/oswiata-historia/niepokorni-nauczyciele-40-lat-oswiatowej-solidarnosci-ziemi-puckiej/

Informacja o publikacji i odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci Piotra Wasilewskiego – oraz link do filmu z uroczystości 1 września 2020 r. w ZSP w Kłaninie

Wykaz publikacji nt. strajku i historii „Solidarności” oświatowej (z prośbą o przesyłanie uzupełnień).

Uchwała I KZD NSZZ „Solidarność” z 5. 10. 1981 r. – o edukacji narodowej.

Porozumienie MEN – SKOiW z 7 lipca 1990 r.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information