Wojciech Kotarba

Odszedł Wojciech Kotarba

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.

Z ogromnym smutkiem i przepełnieni żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Przyjaciela i Kolegi Wojciecha Kotarby nauczyciela Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, długoletniego Przewodniczącego Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ ?Solidarność?, członka prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ ?Solidarność? Kraków ? Śródmieście, członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ ?Solidarność?. Współtwórcę małopolskich struktur związku i aktywnego działacza struktur krajowych, zawsze wiernego ideałom ?Solidarności?. Odszedł Człowiek, który nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?. Odchodząc, Pozostawiłeś nas w żalu, bólu i poczuciu ogromnej pustki.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ ?Solidarność? oraz z Małopolskiej ?Solidarności?

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information