Jest szansa, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosną.

KOMUNIKAT PREZYDIUM KSOiW
Jest szansa, że jeden z postulatów Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” zostanie zrealizowany – podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o 30 %
Prezydium KSOiW docenia deklarację wywiązania się Rządu Koalicji Obywatelskiej z zapowiadanej w kampanii wyborczej 30-procentowej (nie mniej niż 1500 zł) podwyżki dla nauczycieli. Jednakże powinien to być początek zmian
w zakresie wynagradzania nauczycieli. Domagamy się powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikiem w gospodarce, np. przeciętnym wynagrodzeniem
w sektorze przedsiębiorstw.
Równocześnie stanowczo sprzeciwiamy się podawanym oficjalnie na stronie MEN informacjom dotyczących średniego wynagrodzenia nauczycieli, które zakładają, że średnie wynagrodzenia nauczyciela początkującego wyniesie 6354 zł a nauczyciela dyplomowanego 9523 zł. Tak podana informacja wprowadza opinię publiczną w błąd
i wpisuje się w narrację, którą propagował w ostatnich latach poprzedni rząd. Należy jasno zakomunikować społeczeństwu, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego będzie wynosić ok. 4800 zł a nauczyciela dyplomowanego powyżej 5900 zł. Nasze oczekiwanie pozwoli zachować wiarygodność nowemu rządowi.

Waldemar Jakubowski
Przewodniczący KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information