Komunikat o obradach Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Obradująca w Warszawie 17 stycznia br. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” była poświęcona wielu problemom edukacyjnym dotyczącymi zarówno spraw wewnątrzzwiązkowych, jak i tych związanych działalnością Sekcji w przestrzeni publicznej.
Członkowie Rady zapoznali się ze stanem prac nad Uchwałą Programową, która będzie procedowana na WZD w dniach 12-13 marca b.r. Założenia Uchwały przedstawił Wojciech Książek. Postanowiono, że jeszcze do 5 lutego mogą spływać uwagi do projektu Uchwały.
Sporo czasu poświęcono też kwestiom składek związkowych. Konkluzją było przyjęcie uchwały do przedłożenia Komisji Krajowej, aby liczba delegatów na WZD była uzależniona od opłaconych składek związkowych.
Rada wysłuchała informacji o spotkaniu części Prezydium z kierownictwem MEN (patrz oddzielny komunikat).
Przewodniczący Sekcji Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie z półrocznej działalności Prezydium. Swoje sprawozdanie przedstawił także Tomasz Gryczan – radca prawny. Odbyła się też dyskusja na temat tego, jak Sekcja ma działać w nowej rzeczywistości politycznej. Rada podjęła uchwały o przyznaniu Złotych Odznak KSOiW. Przedstawiono również plan wznowienia wydawania pisma Krajowej Sekcji Oświaty pod tytułem „Edukacja Narodowa”. Odpowiedzialny za projekt jest członek Prezydium Janusz Wolniak.
Obradom przewodniczył zastępca przewodniczącego Lesław Ordon.
Janusz Wolniak
KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information