Ministerstwo Cyfryzacji nie mówi: ?nie?, nie mówi: ?tak?!

Kolejny raz interweniowaliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie Programu Laptop dla Nauczyciela, tym razem w sprawie wykluczenia z programu nauczycieli szkół artystycznych, które nie prowadzą nauczania przedmiotów ogólnych. W naszym przekonaniu nie istnieją powody, dla których uzasadnione byłoby dzielenie nauczycieli i wykluczenie tej grupy z programu. Tym bardziej, że problem dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby nauczycieli. Niestety MC znowu przyjęło interpretację przepisów, która naszym zdaniem jest błędna, ale nie wykluczyło jednak naprawienia sytuacji w przyszłości.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information