Domy Wczasów Dziecięcych dostaną subwencję za pracę w weekendy.

Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ ?Solidarność?

Dzięki interwencji KSOiW NSZZ ?Solidarność?, w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniło propozycję KSOiW w zakresie naliczania środków dla Domów Wczasów Dziecięcych i przyjęto sposób liczenia wychowanków do przedmiotowej wagi w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. bez żadnych wyłączeń. Oznacza to, że DWD będą otrzymywały subwencje oświatową również za soboty i niedziele, a nie z wyłączeniem tych dni, jak zaproponowano w projekcie rozporządzenia.

dr Waldemar jakubowski
przewodniczący KSOiW
NSZZ “Solidarność”

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information