Opinia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę nauczyciela w roku 2024

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” złożyło na ręce Pani Minister Edukacji Narodowej projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w ustawie Karta Nauczyciela. Domagamy się aby do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wliczać:
1) godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, ponieważ uważamy, że powinny być traktowane jako godziny nadliczbowe;
2) dodatku za wychowawstwo, mentora, opiekuna stażu i z tytułu opieki nad oddziałem przedszkolnym, ponieważ nie są zaliczone przez GUS do składników wynagrodzenia osobowego pracownika;
3) dodatku „wiejskiego”, ponieważ jest to dodatek socjalny, który nie jest zaliczany przez GUS do wynagrodzeń osobowych pracownika.
W piśmie złożonym Pani Minister, zaproponowaliśmy również wykreślenie godzin dostępności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2f i 2g KN, ponieważ uznajemy „godziny karciane-czarnkowe” za niezgodne z prawem, ponieważ naruszają one szereg przepisów, zwłaszcza o wynagrodzeniu za wykonaną pracę. Praca wykonana przez nauczyciela w czasie tej dodatkowej godziny, która nie jest ujęta w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (pensum nauczyciela), powinna być dodatkowo płatna albo usunięta z ustawy.

dr Waldemar Jakubowski
Przewodniczący KSOiW
NSZZ „Solidarność”

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information