PISMO DO KLUBÓW/KÓŁ PARLAMENTARNYCH.

Oświata i nauka w naszej ojczyźnie znalazła się w kryzysie spowodowanym wieloletnimi zaniedbaniami, wyzwaniami cywilizacji i skomplikowaną sytuacją polityczną.
Podobnie jak Państwo, mamy ambicję i gorące pragnienie zmiany tego stanu rzeczy. Ważne są dla nas tradycja, kultura, służba na rzecz Ojczyzny. Nie zapominamy jednak o wyzwaniach współczesności.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information