Podstawy programowe- ruszyły konsultacje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Publikując projekty 23 kwietnia rozpoczęło się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe ww. projektów.
Konsultacje rozporządzenia potrwają do 13 maja br. „Solidarność” wraz ze swoimi ekspertami, którzy działają w ramach zespołów roboczych odniesie się do propozycji MEN.
Zachęcamy do zgłaszania indywidualnych uwag przez Sekcje Regionalne lub bezpośrednio do KSOiW NSZZ „Solidarność”
Projekty podstawy w linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe-projekty-ministerialne-i-konsultacje-publiczne

https://legislacja.gov.pl/projekt/12384450/katalog/13054752#13054752

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information