„Solidarność” zwraca uwagę na palący problem wśród nauczycieli.

Nauczyciele stoją przed licznymi wyzwaniami, które wpływają bezpośrednio na ich odporność emocjonalną i ogólne samopoczucie. Zauważenie tych wyzwań i wsparcie nauczycieli  jest niezbędne między innymi dlatego, by mogli dać swoim uczniom wysokiej jakości edukację, dalej kochać swoją pracę i cieszyć się jak najdłużej zdrowiem psychicznym i fizycznym”.

“Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku” – konferencja
18 kwietnia 2024 r. w budynku Akademii WSEI w Lublinie odbyła się Wojewódzka Konferencja pt. „ Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku”. Obecni byli min. przedstawiciele władz województwa lubelskiego, Regionu Środkowo- Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Sekcji Regionalnych z różnych stron Polski oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Waldemar Jakubowski.
Na spotkaniu podjęto próby odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji psychofizycznej nauczycieli. Wychodząc od opisu jak wygląda codzienna praca nauczycieli rozważano dlaczego odchodzą oni z zawodu i czują się wypaleni. Prelegenci: mgr Marek Mirosław i mgr Barbara Turska podzielili się wynikami i omówili wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli na temat postrzegania ich autorytetu, motywacji, stresu i wypalenia zawodowego. Dr Wiesław Poleszak skupił się na definicji dobrostanu jako jakości życia. Nauczyciel pracuje na zasobach własnych, dlatego najpierw musi zadbać o siebie. Dr Małgorzata Sitarczyk omówiła psychologiczne koszty pracy, która powinna budować a nie niszczyć nasze życie. Mgr Beata Drewienkowska i mgr Damian Gurba zwrócili uwagę na to jak ważne jest znalezienie równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, odpowiednia ilość snu, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. Wszystkie te czynniki składają się na umiejętność relaksacji, co wpływa na dobrostan nauczyciela w pracy i życiu prywatnym.
Podsumowując wypowiedzi prelegentów można stwierdzić, że nauczyciele stoją przed licznymi wyzwaniami, które wpływają bezpośrednio na ich odporność emocjonalną i ogólne samopoczucie. Zauważenie tych wyzwań i wsparcie nauczycieli jest niezbędne między innymi dlatego, by mogli dać swoim uczniom wysokiej jakości edukację, dalej kochać swoją pracę i cieszyć się jak najdłużej zdrowiem psychicznym i fizycznym.
(Materiał przygotowany dzięki uprzejmości Sekcji Gdańskiej, zdjęcia Sekcja Gdańska)

http://www.solidarnosc.pomorze.pl/aktualnosci/kondycja-psychofizyczna-nauczycieli-w-xxi-wieku-konferencja

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information