Konsultacje   podstaw programowych.

W poniedziałek 19 lutego zakończyły się siedmiodniowe prekonsultacje w sprawie planowanych zmian w podstawie programowej. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom oświatowej „Solidarności”, którzy odpowiedzieli na nasz apel i informacje zamieszczone w mediach społecznościowych i mimo ferii zimowych, aktywnie zgłaszali uwagi do zmian zaproponowanych przez MEN. Prekonsultacje to czas indywidualnej aktywności. Czas bardzo ważny ponieważ duże zaangażowanie i aktywność naszej grupy zawodowej, już na tym etapie może skutkować ograniczeniem zmian a nawet ich wycofaniem.
Obecnie przygotowujemy się do konsultacji dokumentu, który zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami związków zawodowych powinien zostać oficjalnie przesłany do KSOiW NSZZ „Solidarność”. Apelujemy do naszych członków – nauczycieli, którzy najlepiej potrafią ocenić skutki wprowadzanych zmian w podstawie programowej, aby włączyli się do profesjonalnych konsultacji organizowanych przez KSOiW.
Proponujemy (konsultacje on-line w godzinach popołudniowych lub innych zaproponowanych przez członków zespołu) w zespołach nauczycieli przedmiotowców. To pozwoli szczegółowo analizować i opiniować proponowane zmiany. Jeżeli pojawi się konieczność spotkania podsumowującego to proponujemy spotkanie stacjonarnie.
Nauczycieli zainteresowanych wypracowaniem profesjonalnej opinii nt. zmian w podstawie programowej prosimy o zgłaszanie swojego udziału w pracach zespołów ds. opiniowania zmian w podstawie programowej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres:
ksoiw@oswiata-solidarnosc.pl
do 10 marca 2024 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu email.
Nauczycieli prosimy również o dane: wykładany przedmiot, etap edukacji czy typ szkoły.

Izabela Lorenz-Sikorska

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information