Teresa Zaworowska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas ś.p Teresa Zaworowska nasza Koleżanka, działaczka NSZZ ?Solidarność”.

Zasłużona dla  rozwoju oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego.

Wyjątkowo życzliwa, szczera i zawsze służąca ludziom w potrzebie.

Człowiek wielkiego serca i wielkich zasług.

Od roku 1980 aktywnie działała w strukturach Związku na szczeblu szkoły: wieloletnia Przewodnicząca Koła NSZZ ?Solidarność? przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, na szczeblu Regionu:

w latach 1999-2010 Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz w latach 1998-2010 Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Olsztynie; na szczeblu kraju: w latach 1999-2010 członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?.

Była też pracownikiem naukowo ? dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym Akademii Rolniczo ?Technicznej w Olsztynie. Inicjatorka powołania Warmińsko – Mazurskiego Forum Parlamentarzystów na rzecz wspierania reformy systemu edukacji oraz członek zespołu d/s szkolnictwa zawodowego oraz zespołu d/s awansu zawodowego nauczycieli przy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”.

Dbała o ochronę praw pracowniczych, służyła poprawie warunków pracy i płacy pracowników oświaty na terenie regionu Warmińsko ? Mazurskiego.

Za pracę na rzecz ”Solidarności”, za poświęcenie i przedkładanie zasady ”Pro publico bono” nad sprawy prywatne i za działalność na rzecz rozwoju i utrwalania demokracji w Polsce została odznaczona Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”, zaś za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa otuchy w trudnych chwilach Rodzinie i Najbliższym składają w imieniu

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? w Olsztynie

Bożena Kowalska

Przewodnicząca

Elżbieta Szydlik

Zastępca przewodniczącej

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information