Wspólna praca na rzecz członków związku.

W ramach spotkania omówiono problem dotyczący tzw. spłaszczenia wynagrodzeń w oświacie, czyli niewielkich różnic w wynagrodzeniu kadry kierowniczej, nauczycieli, administracji i pracowników obsługi. Obecnie wynagrodzenie nie jest adekwatne do ponoszonej odpowiedzialności, zadań i kwalifikacji.

Dyskutowano o zasadach wzajemnych relacji, o sytuacji w KSOiW po wyborach oraz o możliwości wspólnej pracy na rzecz członków związku. Przedstawiciele Komisji Krajowej przekazali informację o działaniach i środkach możliwych do uzyskania na zapobieganie zrównaniu wynagrodzeń wszystkich pracowników oświaty na poziomie płacy minimalnej.

Henryk Nakonieczny przekazał informację o szczegółach porozumienia z rządem w sprawie ZFŚS w związku z różnymi metodami naliczania kwoty wyrównania świadczenia urlopowego. Materiały te zostaną wykorzystane podczas najbliższego spotkania roboczego w MEIN.

Dobra atmosfera, merytoryczna dyskusja, a przede wszystkim wnioski i możliwość dalszych wspólnych działań dają nadzieję na rozwiązanie problemów pracowniczych w oświacie.

Izabela Lorenz-Sikorska

Sekretarz KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information