Kolejne ograniczenie w dostępie do wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szanowny Pan Janusz Cieszyński Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? z dezaprobatą przyjęło kolejne ograniczenie w dostępie do wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników oświaty.

Za niedopuszczalną praktykę uważamy redukowanie uprawnień ustawowych nauczycieli na mocy rozporządzenia. W wyniku takiego działania czasowo (?) lub trwale ze wsparcia cyfrowego zostali wykluczeni nauczyciele przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs i internatów bez podania przyczyny takiego wykluczenia. Jest to jaskrawy przykład nierównego traktowania pracowników, dzielenia ich i segregowania ze względu na założoną – nie faktyczną – wartość świadczonej przez nich pracy.

Zaznaczyć także należy, że już sama zasada udzielania pomocy jest kuriozalna, gdyż to pracodawca powinien zapewnić – bezpłatnie – pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowo wskazujemy, że biorąc pod uwagę rynkowe ceny laptopów, pracownicy oświaty będą musieli częściowo sfinansować z własnych środków zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia pracy. Zasada ta jest zatem rażąco sprzeczna z praktyką przyjętą w cywilizowanym środowisku pracy.

Wobec powyższego wnosimy o szybką reakcję i uzupełnienie obowiązujących przepisów.

Równocześnie oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo z dnia 19 września br. (przekazane w Ministerstwie Edukacji i Nauki 22 września br.) w sprawie bonu na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych z programu wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ ?Solidarność?

dr Waldemar Jakubowski

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information