Spotkanie zespołu celowego KSOiW ds. finansów

W grudniu 2023 r. i w styczniu 2024 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu ds. finansów KSOiW, finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów. W jednym z nich uczestniczył dr Waldemar Jakubowski – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Zespół podjął następujące tematy:

  • Wynagrodzenia nauczycieli, odnosząc się do propozycji 30% podwyżek zaproponowanych przez Rządzących.
  • Powiązania wynagrodzenia nauczycieli w oparciu o jakiś wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej/sektorze przedsiębiorstw.
  • Nauczycielskich dodatków. Czy należy zmniejszyć liczbę dodatków (jest ich obecnie 14), ale nie kosztem płac?
  • Dodatkowej pracy nauczycieli w związku z ich niskimi zarobkami.
  • Minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca br. 4300 zł Opinia mec. Tomasza Gryczana na ww. temat jednoznacznie przesądza, że nie można włączać godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Regulaminów wynagradzania nauczycieli ustalanych na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zwłaszcza w zakresie błędów i nieprawidłowości w zapisach tych regulaminów, a także jakie są różnice w regulaminach (dodatki: w tym m.in. motywacyjny).

Szczegółowe informacje są zawarte w załącznikach.
Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący zespołu

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information