Demonstracja 10 maja w Warszawie.

Oświadczenie:
Od początku swego istnienia NSZZ „Solidarność” stał po stronie swoich członków,
pracowników i obywateli, a także po stronie wartości chrześcijańskich i demokracji. To Solidarność
wywalczyła dla Polski wolność. Dzięki temu dziś możemy głośno manifestować swoje zdanie.
Teraz wykorzystujemy to prawo, by sprzeciwić się próbie narzucenia nam przez Unię Europejską
nowej religii – religii klimatycznej.
Bardzo się cieszę, że nasz apel o liczny udział w demonstracji, jaką NSZZ „Solidarność”
oraz NSZZ RI „Solidarność” organizują 10 maja, spotkał się z tak szerokim odzewem. To bowiem
sprawa, która dotyczy wszystkich obywateli, a nie tylko związkowców i poszczególnych grup
zawodowych. Wszyscy odczujemy skutki szalonej polityki klimatycznej UE zawartej w tak
zwanym Zielonym Ładzie. Dlatego 10 maja musimy być razem.
Pragnę jednak stanowczo zaznaczyć, że organizowana przez NSZZ „Solidarność” i NSZZ
RI „Solidarność” demonstracja nie ma charakteru politycznego. To apolityczny protest Polaków,
którzy czują się zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
Dlatego już dziś krzyczymy głośno: precz z Zielonym Ładem!

Widzimy się na demonstracji 10 maja w Warszawie.

Piotr Duda
przewodniczący KK

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information